Is het keuren van mijn brandblusser verplicht?

Voor kleine blusmiddelen die vallen onder de Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen moeten volgens de wetminstens elke twee jaar een keuring gebeuren door een erkend onderhoudsbedrijf. Veel verzekeraars vereisen echter dat er een jaarlijkse keuring plaatsvindt, hierom is het advies om de controle jaarlijks uit te laten voeren. Enkel op die manier kan u er zich van verzekeren dat de keuring wettelijk verloopt en aan alle eisen en voorwaarden is voldaan. Is uw brandblusser niet gecontroleerd? Dan riskeert u bij controle door de brandweer een boete. Daarnaast keert uw verzekering in veel gevallen geen geld uit wanneer blijkt dat uw brandblussers niet op tijd gecontroleerd zijn.

Goed onderhoud van blustoestellen is werk voor professionals. Zij moeten de producten die ze moeten controleren en onderhouden door en door kennen en hebben hier een opleiding voor gevolgd. De gecertiviceerde controleurs moeten op de hoogte zijn van hun werking, en weten welke controle- onderhoudsaspecten van belang zijn voor een goede werking.