Branddetectie

Rookmelders, thermische melders en koolmonoxidemelders laten een harde toon horen wanneer de detector rook, warmte of CO waarneemt afhankelijk van het type melder.

Tijdens een brand zorgt rook voor de meeste slachtoffers. Omdat het reukzintuig tijdens de slaap is uitgeschakeld, word je van rooklucht niet wakker. Door de giftige gassen in rook verdiept de slaap zich tot bewusteloosheid en is het te laat om jezelf in veiligheid te brengen. Rookmelders, thermische melders en koolmonoxidemelders zijn van levensbelang.